Infire Green

Infire Green zijn geavanceerde toestellen waarbij al geanticipeerd is op de toekomstige Europese normen op het vlak van ecologie en weerstand (passiefhuizen en lage-energiewoningen).

Infire 680 green

Infire 740 green

Infire 800 green

Infire 1000 green